วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 2/2560 โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

146

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 2/2560 โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน