วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

81

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม 

แบ่งปัน