วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน ขยายผล ดำเนินคดี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

70

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน ขยายผล ดำเนินคดี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม 

แบ่งปัน