วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสถานพักฟื้นและตากอากาศ เวลา 13.30 น., ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสนามกีฬาตำรวจ เวลา 14.00 น. และประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. เวลา 16.00 น. โดยมี ผบก.สก. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

71

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสถานพักฟื้นและตากอากาศ เวลา 13.30 น., ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสนามกีฬาตำรวจ เวลา 14.00 น.  และประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. เวลา 16.00 น. โดยมี ผบก.สก. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน