วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการฌาปณกิจสงเคราะห์ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

83

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการฌาปณกิจสงเคราะห์ ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน