วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวนและบังคับใช้กฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

108

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงานสอบสวนและบังคับใช้กฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน