วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. ณ ลานหน้าอาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ตร. และการออกกำลังกายในรูปแบบการเต้นซุมบ้า ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและลดภาระประเทศชาติในเรื่องค่ารักษาพยาบาล​

87

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 14.30 น.  ณ ลานหน้าอาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์  วิชชารยะ  ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ตร. และการออกกำลังกายในรูปแบบการเต้นซุมบ้า  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและลดภาระประเทศชาติในเรื่องค่ารักษาพยาบาล​

แบ่งปัน