วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร.กฎหมาย โดยมีผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและอดีตข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

163

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ท.ธีระศักดิ์  กลิ่นพงษา  ผู้ช่วย ผบ.ตร.  เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร.กฎหมาย  โดยมีผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและอดีตข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

แบ่งปัน