วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี / พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ของ ตร. โดยมีหัวหน้าหน่วยราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

100

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี / พล.ต.ท.ธีระศักดิ์  กลิ่นพงษา  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ของ ตร. โดยมีหัวหน้าหน่วยราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

แบ่งปัน