วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือ รูปแบบ วิธีการ และดำเนินการต่างๆตามแนวทางการเสนอข้อแก้ไขกฎหมายการจราจรทางบก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

87

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือ รูปแบบ วิธีการ และดำเนินการต่างๆตามแนวทางการเสนอข้อแก้ไขกฎหมายการจราจรทางบก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน