วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ รร.โนโวเทล สยามสแควร์ / พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม LIONFISH-ASEAN Pre-Operational Meeting ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยมีผู้แทนประเทศ สมาชิก INTERPOL เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

88
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ รร.โนโวเทล สยามสแควร์  / พล.ต.ท.วิทยา  ประยงค์พันธุ์  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม LIONFISH-ASEAN
Pre-Operational Meeting ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยมีผู้แทนประเทศ สมาชิก INTERPOL เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
แบ่งปัน