วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองสั่งลงโทษฯ โดยมี พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช., พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

72

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองสั่งลงโทษฯ โดยมี พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช., พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน