วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมี คณะกรรมการข้าราชการตำรวจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

159

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมี คณะกรรมการข้าราชการตำรวจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน