นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

141

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน/ พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เปิดเผยว่า วันนี้ (28 ก.พ. 60) เวลา 13.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดโดยกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมชมนิทรรศการ

นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เกิดขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกส่วนราชการรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ต่อมา พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในรูปแบบของนิทรรศการภาพถ่าย พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สามารถดำเนินการจัดนิทรรศการภาพถ่ายควบคู่ไปกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อข้าราชการตำรวจเสมอมา กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้รวบรวมภาพถ่ายพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวนทั้งสิ้น 89 ภาพ มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการภาพถ่าย ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวได้ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. เว้นวันจันทร์,อังคาร และวันนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-31 มี.ค. 60 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 5057 และ 09 7173 4441

แบ่งปัน