วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.วิสาร์ท สมมปราชญ์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 59/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

80

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.วิสาร์ท สมมปราชญ์  รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 59/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน