วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10), พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนจาก บช.ภ.1-9, ศชต., บช.ตชด. และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อรายงานความคืบหน้าในการเตรียมการด้านต่าง ๆ ตลอดจนนำเสนอปัญหา ข้อขัดข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยดี ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

222

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10), พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนจาก บช.ภ.1-9, ศชต., บช.ตชด. และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อรายงานความคืบหน้าในการเตรียมการด้านต่าง ๆ ตลอดจนนำเสนอปัญหา ข้อขัดข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยดี ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
IMG_1268_resize IMG_1282_resize IMG_1272_resize

แบ่งปัน