วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ ภายในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทำพิธีเปิดฯ ในการนี้ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณ จากนั้นทรงปลูกต้นประดู่แดงซึ่งเป็นต้นไม้ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนทอดพระเนตร​ ​นิทรรศการและความพร้อมในการปฏิบัติงานของ รพ. หลังจากเสร็จพิธีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระรูปร่วม โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมภริยา, พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานมูลนิธิ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง พร้อมภริยา, พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร., ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, แม่ทัพภาคที่ 4 และ ข้าราชการทหารตำรวจ ตลอดจน ส่วนปกครองท้องถิ่นร่วมรับเสด็จฯ

443
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ ภายในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทำพิธีเปิดฯ ในการนี้ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณ จากนั้นทรงปลูกต้นประดู่แดงซึ่งเป็นต้นไม้ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนทอดพระเนตร​

​นิทรรศการและความพร้อมในการปฏิบัติงานของ รพ. หลังจากเสร็จพิธีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระรูปร่วม โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมภริยา,  พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานมูลนิธิ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง พร้อมภริยา, พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร., ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, แม่ทัพภาคที่ 4 และ ข้าราชการทหารตำรวจ ตลอดจน ส่วนปกครองท้องถิ่นร่วมรับเสด็จฯ

แบ่งปัน