วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 61/2560 เพื่อรับฟังรายงานคดีและเหตุการณ์ที่น่าสนใจในรอบ 24 ชม. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

111

วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.กวี  สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 61/2560 เพื่อรับฟังรายงานคดีและเหตุการณ์ที่น่าสนใจในรอบ 24 ชม. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน