วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ต.ธน ยุติธรรมดำรง รอง ผบช.กมค. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

351

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ต.ธน ยุติธรรมดำรง รอง ผบช.กมค. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
IMG_2382IMG_2376 IMG_2393  IMG_2379

แบ่งปัน