วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 03.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการสืบสวนสอบสวนขยายผลเครือข่ายลักลอบค้าไม้ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 51/2560 ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม

598

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 03.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการสืบสวนสอบสวนขยายผลเครือข่ายลักลอบค้าไม้ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 51/2560 ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน