วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รอง ผบช.ก. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 62/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

115

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รอง ผบช.ก. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 62/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน