วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายวีระยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและคณะ ในโอกาสที่จะมาร่วมประชุมให้คำแนะนำและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ตร. เข้าร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องพรหมนอก อาคาร 1 ตร.

345

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายวีระยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและคณะ ในโอกาสที่จะมาร่วมประชุมให้คำแนะนำและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ตร. เข้าร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องพรหมนอก อาคาร 1 ตร.
IMG_1393 IMG_1426

แบ่งปัน