วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ/ พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ประธานพิธีปล่อยขบวนรถ 10 โครงการ 1,000,000 ดวงใจ รักษ์สุขภาพตำรวจและประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการดูและรักษาสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงานตำรวจภูธรภาค 1-9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

146
วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
โรงพยาบาลตำรวจ/ พล.ต.อ.เดชา  ชวยบุญชุม  ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)  ประธานพิธีปล่อยขบวนรถ 10 โครงการ 1,000,000 ดวงใจ รักษ์สุขภาพตำรวจและประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการดูและรักษาสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจ
ณ พื้นที่ปฏิบัติงานตำรวจภูธรภาค 1-9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
แบ่งปัน