วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ผศ.กรรณิการ์ ลิปตพัลลภ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ พ.ต.ท.นิมิตร ล้านคำ สว.หน.ชป. สภ.จว.สุพรรณบุรี ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และเข้าพักรักษาตัว โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตำรวจ/

434

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ผศ.กรรณิการ์ ลิปตพัลลภ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ พ.ต.ท.นิมิตร ล้านคำ สว.หน.ชป. สภ.จว.สุพรรณบุรี ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และเข้าพักรักษาตัว โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตำรวจ/
IMG_2493 IMG_2473 IMG_2458

แบ่งปัน