วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 และ ตึกคุณวิศาล ชั้น 2 รพ.ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเข้ารับการรักษาและพักฟื้น ณ รพ.ตร. จำนวน 4 ราย โดยได้มอบเงินช่วยเหลือฯ และเงินบำรุงขวัญ พร้อมพูดคุยสอบถามฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว, อาการบาดเจ็บ และแนวทางการรักษา พร้อมขอให้คณะแพทย์ดูแลให้การรักษาฟื้นฟูอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ

102

วันที่ 8 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 และ ตึกคุณวิศาล ชั้น 2 รพ.ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์  วิชชารยะ  ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเข้ารับการรักษาและพักฟื้น ณ  รพ.ตร. จำนวน 4 ราย  โดยได้มอบเงินช่วยเหลือฯ และเงินบำรุงขวัญ  พร้อมพูดคุยสอบถามฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว, อาการบาดเจ็บ และแนวทางการรักษา พร้อมขอให้คณะแพทย์ดูแลให้การรักษาฟื้นฟูอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ

แบ่งปัน