วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับยานพาหนะที่เดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

85

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับยานพาหนะที่เดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน