วันที่ 19 พ.ย. 2558 คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา, พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี, พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง, พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต, พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ, พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา, พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี, พล.ต.อ.ไกรศุข สินสุข และคณะกรรมการมูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว มอบรางวัลเกียรติยศ แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ และพิธีมอบทุนสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 21 ราย เป็นเงิน 440,000 บาท และทุนสงเคราะห์ฯ จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 1,328,000 บาท ณ สโมสรตำรวจ

472

วันที่ 19 พ.ย. 2558 คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา, พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี, พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง, พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต, พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ, พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา, พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี, พล.ต.อ.ไกรศุข สินสุข และคณะกรรมการมูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว มอบรางวัลเกียรติยศ แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ และพิธีมอบทุนสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 21 ราย เป็นเงิน 440,000 บาท และทุนสงเคราะห์ฯ จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 1,328,000 บาท ณ สโมสรตำรวจ
IMG_3028 IMG_2987 IMG_2945 IMG_2778 IMG_2618

แบ่งปัน