วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างคุณลักษณะเฉพาะเครื่องบินอเนกประสงค์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

78

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างคุณลักษณะเฉพาะเครื่องบินอเนกประสงค์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน