วันที่ 22 พ.ย. 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา(สบ 10)/โฆษก ตร. พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ที่เกี่ยวข้อง เดินทางตรวจความพร้อมในการซักซ้อมการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และการจัดการจราจร การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “Bike for Dad” ในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางเริ่มตั้งแต่บริเวณ กอ.ร่วม สนามเสือป่า, ทก.ร่วม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ทางเดินลอยฟ้า (sky walk) บริเวณแยกราชประสงค์ จากนั้นได้เดินทางไปยังจุดสุดท้ายคือ ศปก.สะพานพระราม 8 เพื่อตรวจการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ นอกจากการตรวจการปฏิบัติของจุดปฏิบัติตามเส้นทางแล้ว คณะผู้บังคับบัญชา ตร. ยังได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กองบินตำรวจ สำรวจและตรวจความเรียบร้อยของการปฏิบัติตามเส้นทางในภาพรวมอีกด้วย

238

วันที่ 22 พ.ย. 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา(สบ 10)/โฆษก ตร. พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ที่เกี่ยวข้อง เดินทางตรวจความพร้อมในการซักซ้อมการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และการจัดการจราจร การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “Bike for Dad” ในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางเริ่มตั้งแต่บริเวณ กอ.ร่วม สนามเสือป่า, ทก.ร่วม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ทางเดินลอยฟ้า (sky walk) บริเวณแยกราชประสงค์ จากนั้นได้เดินทางไปยังจุดสุดท้ายคือ ศปก.สะพานพระราม 8 เพื่อตรวจการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ นอกจากการตรวจการปฏิบัติของจุดปฏิบัติตามเส้นทางแล้ว คณะผู้บังคับบัญชา ตร. ยังได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กองบินตำรวจ สำรวจและตรวจความเรียบร้อยของการปฏิบัติตามเส้นทางในภาพรวมอีกด้วย
IMG_1576_resize IMG_1914_resize IMG_1813_resize IMG_1771_resize IMG_1708_resize

แบ่งปัน