วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. ให้การต้อนรับ ดร.โอลิเวียร์ เพโครินี รองอธิบดีสำนักงานตำรวจแห่งสมาพันธรัฐสวิส และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน, พิพิธภัณฑ์ตำรวจ และนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​

87

วันที่ 6 มีนาคม 2560  เวลา 14.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ  วังปารุสกวัน / พล.ต.ต.อังกูร  คล้ายคลึง  ผบก.สท. ให้การต้อนรับ ดร.โอลิเวียร์  เพโครินี  รองอธิบดีสำนักงานตำรวจแห่งสมาพันธรัฐสวิส และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน, พิพิธภัณฑ์ตำรวจ และนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​

แบ่งปัน