วันที่ 22 พ.ย.2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตำรวจรักษ์สุขภาพประชาชน” ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ลานกิจกรรมของชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง เข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่หน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ประมาณ 500 คน

261

วันที่ 22 พ.ย.2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตำรวจรักษ์สุขภาพประชาชน” ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ลานกิจกรรมของชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง เข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่หน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ประมาณ 500 คน
S__18391094S__18391103 S__18391095  S__18391090 S__18391089

แบ่งปัน