วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.ธนันทร์กิตติ์ บุณยสิงห์ ผบก.มน./รอง หน.ฝอ.ศปก.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 72/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

110

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.ธนันทร์กิตติ์ บุณยสิงห์ ผบก.มน./รอง หน.ฝอ.ศปก.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิ บัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 72/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน