วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานการดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตร. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ตร.

330

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานการดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตร. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ตร.
IMG_2167 IMG_2176 IMG_2169

แบ่งปัน