วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 3/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

115

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 3/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน