วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับกำเนินการด้านจริยธรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

65

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับกำเนินการด้านจริยธรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน