วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมหลักสูตร สวปอ.มส.8 ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวสข้องร่วมเข้าประชุม

112

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมหลักสูตร สวปอ.มส.8 ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวสข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน