รมย์รื่นชื่นชมวังยามอัสดง สายลมแห่งคิมหันต์พัดผสาน ความงามผ่านอดีตอันอลังการ เทวอัครสถานวิมานแดน เสาร์ี้ที่ 18 มีนาคม 2560 Night at the Museum ครั้งสุดท้าย ของ”นิทรรศการภาพถ่าย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2825057

42

รมย์รื่นชื่นชมวังยามอัสดง สายลมแห่งคิมหันต์พัดผสาน ความงามผ่านอดีตอันอลังการ เทวอัครสถานวิมานแดน
เสาร์ี้ที่ 18 มีนาคม 2560 Night at the Museum ครั้งสุดท้าย ของ”นิทรรศการภาพถ่าย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2825057

แบ่งปัน