วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง และจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมฯ

101

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง และจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมฯ

แบ่งปัน