วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนจากหน่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ

98

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนจากหน่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ

แบ่งปัน