วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 75/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

223

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 75/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน