วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการความช่วยเหลือฯ จิตแพทย์ โดยมีผู้แทนจาก กมค., รพ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 6 ตร.

230

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการความช่วยเหลือฯ จิตแพทย์ โดยมีผู้แทนจาก กมค., รพ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 6 ตร.
IMG_2336 IMG_2342 IMG_2338

แบ่งปัน