วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมประชุมหารือในการจัดแถลงข่าวการละเมิดการใช้ไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องพรหมนอก ตร.

273

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมประชุมหารือในการจัดแถลงข่าวการละเมิดการใช้ไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องพรหมนอก ตร.
IMG_6633IMG_6632 IMG_6637

แบ่งปัน