วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุม สท./พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าวเพื่อติดตามสถานการณ์ที่น่าสนใจประจำวัน โดยมีผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ ใน สท. เข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกัน

77

วันที่ 20 มีนาคม 2560  เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุม สท./พล.ต.ต.อังกูร  คล้ายคลึง  ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าวเพื่อติดตามสถานการณ์ที่น่าสนใจประจำวัน  โดยมีผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ ใน สท. เข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกัน

แบ่งปัน