วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 2/2560 โดยมี คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

36

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 2/2560 โดยมี คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน