วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 1/2560 ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่ถูกกล่าวหาฯ โดยมี คณะกรรมการและผู้แทน คสช. เข้าร่วมประชุม

71

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.ปัญญา  มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 1/2560  ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่ถูกกล่าวหาฯ โดยมี คณะกรรมการและผู้แทน คสช. เข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน