วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 80/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีที่น่าสนใจรอบ 24 ชม. โดยมี พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหาญพิทักษ์ ผบช.ก. และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

84

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.กวี  สุภานันท์ ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 80/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีที่น่าสนใจรอบ 24 ชม. โดยมี พล.ต.ท.ฐิติราช  หนองหาญพิทักษ์ ผบช.ก. และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน