วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชตำรวจ กรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

138

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชตำรวจ กรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน