วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 (สวปอ.มส.8) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนทั้งสิ้น 160 คน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและ ศึกษาดูงาน

225
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 (สวปอ.มส.8) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนทั้งสิ้น 160 คน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงาน
แบ่งปัน