วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศปก.ตร. / พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. (ปป 1) พร้อมด้วย พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (ปป 31), พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (ปป 11), พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (ปป 21), พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 22), พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 33), พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ซุ่นทรัพย์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 34), พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 23), พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 24) ประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมีผู้แทนจาก บช.น., ภ.1-9, ศชต., บช.ก., ตชด. และ สตม. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

140

วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น.  ณ ศปก.ตร. / พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน  รอง ผบ.ตร. (ปป 1) พร้อมด้วย พล.ต.อ.กวี  สุภานันท์ ที่ปรึกษา (ปป 31), พล.ต.อ.สุวิระ  ทรงเมตตา  ที่ปรึกษา (ปป 11), พล.ต.อ.เดชา  ชวยบุญชุม  ที่ปรึกษา (ปป 21), พล.ต.ท.ศักดา  ชื่นภักดี  ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 22), พล.ต.ท.เดชา  บุตรน้ำเพชร  ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 33), พล.ต.ท.รุ่งโรจน์  ซุ่นทรัพย์  ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 34), พล.ต.ท.ต่อศักดิ์  สอาดพรรค  ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 23), พล.ต.ท.มนู  เมฆหมอก  ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 24) ประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมีผู้แทนจาก บช.น., ภ.1-9, ศชต., บช.ก., ตชด. และ สตม. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น.  ณ ศปก.ตร. / พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน  รอง ผบ.ตร. (ปป 1) พร้อมด้วย พล.ต.อ.กวี  สุภานันท์ ที่ปรึกษา (ปป 31), พล.ต.อ.สุวิระ  ทรงเมตตา  ที่ปรึกษา (ปป 11), พล.ต.อ.เดชา  ชวยบุญชุม  ที่ปรึกษา (ปป 21), พล.ต.ท.ศักดา  ชื่นภักดี  ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 22), พล.ต.ท.เดชา  บุตรน้ำเพชร  ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 33), พล.ต.ท.รุ่งโรจน์  ซุ่นทรัพย์  ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 34), พล.ต.ท.ต่อศักดิ์  สอาดพรรค  ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 23), พล.ต.ท.มนู  เมฆหมอก  ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 24) ประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมีผู้แทนจาก บช.น., ภ.1-9, ศชต., บช.ก., ตชด. และ สตม. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

แบ่งปัน