วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร./พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอุทธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบการที่การกระทำผิดกฎหมายตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผู้แทนจาก กมค. และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

126

วันที่ 24 มีนาคม 2560  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร./พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอุทธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่งปิดสถานประกอบการที่การกระทำผิดกฎหมายตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่  50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 ครั้งที่ 3/2560  โดยมีผู้แทนจาก กมค. และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

แบ่งปัน